Půlkruh, geometrická studie

Půlkruh s rotací kolem dvou os reprezentovaný ve čtyřech různých médiích.
grafické schéma — fyzický objekt — rotace v čase — zvuk

4__3D_objekt_pohled_shora4__3D_objekt_pohled_shora
pulkruh-instalace-pouze-grafika-zvyraznene-tenke-linkypulkruh-instalace-pouze-grafika-zvyraznene-tenke-linky

Ve vertikálních sloupcích je 360° rotace rozdělená do 8 fází. Horizontální řady reprezentují různé 2D formy půlkruhu v rotaci.

Objekt je 3D fyzickou reprezentací jedné vybrané fáze rotace půlkruhu pod 45° úhlem.

Animace je rotací půlkruhu kolem jeho obou os v čase. Vzniká trojrozměrná iluze tekutého objektu. Horní a čelní pohled v „drátovém“ modelu. Oba pohledy ubíhají synchronně.

Zvuk je Shepardova nekonečně stoupající smyčka, která byla na míru uzpůsobena jedné 360° rotaci půlkruhu. Za spolupráci na zvuku děkujeme Martinu Markovi.

5__3D_objekt_s_grafickym_schema_na_pozadi5__3D_objekt_s_grafickym_schema_na_pozadi